Du lilla fågel i min hand
i frihet du ville flyga
med sargad vinge och
vidgad pupill
ditt varma hjärtas slag
tonar ut….
Hur skulle du kunna förstå
det av mänsklig hand
satta hinder?
Plötsligt förlorar mina
röda vinbär sin glans
och blir otäckt bittra i smaken.

Livets förgänglighet
flyger på snabba vingar
och människors
kvästa och förtryckta
frihet
kostar blod, tårar och
vanmakt.
Friheten har ett pris.
Hellre dö med
oklippta vingar
än fångad i ett
finmaskit nät
med bruten vilja
och brustna illusioner.