LO presenterade på Pridefestivalen en facklig policy mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning eller könsidentitet, HBT.

– Det är ett djupt bekymmer att inte alla kopplar ihop facket med arbete mot diskriminering. Vi måste vara längst ut i frågor som handlar om sexuell läggning och könsidentitet, sa Birthe Josephson, ombudsman på Kommunal.

Tidigare har man producerat en policy om ”Facklig feminism” kring kvinnor och mäns villkor i arbetslivet och i samhället. Nu tar LO och förbunden ytterligare steg i kampen för ett diskrimineringsfritt och rättvist arbetsliv, med fokus på allas lika värde och rätt.

– Det är ofta svårt för en HBT-person att vända sig till sin lokale ordförande om personen inte känner stöd därifrån, sa en person i publiken i det lilla tältet. Ofta är fackets representant en heterosexuell man i medelåldern.

– Det är det vi ska ändra på nu, sa Ulla Lindqvist. Men för att förändra och få bort fördomar behövs kunskap.

Och hon fortsatte:

– Facket har ett ansvar när medlemmarna känner sig utsatta. Det gäller både i frågor om kön, etnicitet och sexuell läggning.

 

 

Hbt-personer: Samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella och transpersoner.