Kommunalarbetaren skrev förra hösten (nr 20/2007) om hur Kommunal tryckte på för att få en ny lag. Tanken var att Vägverket skulle bli ålagda att utfärda särskilda förarbevis efter någon form av prov. Men så blir det alltså inte.

I riksdagsdebatten hänvisade den borgerliga alliansens företrädare, kristdemokraten Annelie Enochson, till Vägverkets publikation ”Grundläggande kompetensmål för utryckningsförare”. Det dokumentet listar bland annat en mängd krav man kan och bör ställa på alla svenska ”blåljusförare”, det vill säga de som framför polisbil, ambulans och brandbil.

Enochson menade att publikationen räckte och att det sedan är upp till arbetsgivaren att se till att utryckningspersonalen har nödvändig utbildning och kompetens. Men hon öppnade ändå dörren svagt på glänt:
­- Man kan naturligtvis gå ett steg vidare, men detta är en bra början, sa Annelie Enochson.

Christina Axelsson (s) och Karin Svensson Smith(mp) opponerade sig. Svensson Smith sa:
– När det gäller till exempel körkort för allmän fart på väg nöjer vi oss inte med att det finns en utbildning och ett mål. Man måste erlägga ett prov för att visa att man har tagit till sig utbildningen. Annars skulle man nog inte släppa ut folk med körkort.

Ingen av moderaternas motionärer deltog i debatten.

Några utdrag ur rapporten:

Utryckningsförare ska ...

• ... förstå hur Nollvisionen påverkar honom eller henne i yrkesrollen.

• ... kunna förklara konsekvenser vid "det plötsliga stoppet".

• ... behärska hur man anmäler tillbud till Arbetsmiljöverket.

Rapporten är framtagen av Vägverket, Räddningsverket, Socialstyrelsen, Arbetsmiljöverket och Rikspolisstyrelsen. 

Läs mer på nätet: Hela publikationen går att ladda ner på  www.vv.se, sök på "kompetensmål".