Där sitter sen på rönnbärsträdets
yttersta gren
Citronfjärilen vars vingar är våra
Lövtunna spröda färdiga att brista
en del robusta som tål vind
från alla håll
Jag står där och ser livet
genom en fjärils vinger
Enkelheten är vår största svårighet
Det finns något blankt oskrivet där
Där skall vi mötas