Kommunal och Bussarbetsgivarna höll sent tisdag kväll en gemensam presskonferens och förklarade att de var nöjda med avtalet.
Kommunal får ett treårigt avtal med nya regler för dygnsvila, ramtid och anställningsformer. Dessutom blir det en extra satsning på lönen för verkstadspersonal. Strejken inom busstrafiken är över.

Kommunals avtalsombudsman Håkan Pettersson är nöjd med avtalet.
– Vi har fått igenom förbättringar inom de områden vi drev, till exempel har vi knäckt viktiga principer när det gäller ramtid och dygnsvila, säger han.

BuA:s vd Peter Jeppsson är också nöjd.
– Det viktigaste för oss är att löneökningarna inte blev större än vad de blev, 10, 4 procent. Och att vi fick igenom reglerna om 50 kilometers gräns för ramtid och dygnsvila.

Även om Kommunal inte nådde ända fram när det gäller kraven om 11 timmars dygnsvila och 13 timmars ramtid för alla, så tycker Håkan Pettersson att avtalet är en stor framgång.
– Vi har satt ett märke för framtiden och vi kommer att fortsätta att driva kraven om att kortare ramtid och dygnsvila ska gälla alla.

Så här ser avtalet ut i korthet:
– Gäller under tre år, från 1 juni 2008-31 maj 2011.
– 1 juni 2008 höjs lönen med 700 kronor för bussförare och med 800 kronor i genomsnitt för verkstadsarbetare – 1 juni 2009 höjs lönen med 680 kronor för bussförare och med 780 kronor i genomsnitt för verkstadsarbetare.
– 1 mars 2010 höjs lönen med 700 kronor för bussförare och med 800 kronor i genomsnitt för verkstadsarbetare.
– 11 timmars dygnsvila för linjer kortare än 50 kilometer. Undantag finns för dagkommenderade förare, vid övertidsarbete och schemabyte.
– 13 timmars ramtid för linjer kortare än 50 kilometer. Undantag finns för upphandlad skoltrafik.
– Behovsanställning ändras till allmän visstidsanställning vilket ger rätt till fast anställning enligt lagen om anställningsskydd efter 720 dagars tjänstgöring inom fem år.

För Kommunal har det varit viktigt att få ett konkurrensneutralt avtal jämfört med avtalet med de kommunala trafikbolagen.
– De kommunala bolagen har bara stadstrafik kortare än 50 kilometer. Så avtalet med BuA är konkurrensneutralt jämfört med avtalet för de kommunala trafikbolagen, säger Kommunals ombudsman Bo Sandholm.
Han tycker att avtalet är mycket bra.
– Vi fick igenom förbättringar när det gäller ramtiden, dygnsvilan, anställningsformerna samt en lönesatsning för verkstadspersonal, säger Bo Sandholm.

Avtalet i korthet:

- 11 timmars dygnsvila för linjer kortare än 50 km. Dock med undantag för dagkommenderade förare, vid övertidsarbete och schemabyte.
- 13 timmars ramtid för linjer kortare än 50 km. Dock med undantag för upphandlad skoltrafik.
- Behovsanställning konverteras som allmän visstidsanställning vilket ger ökad anställningstrygghet.
- Lönehöjningar för alla utom yrkesarbetare: 1 juni 2008 höjs månadslönen med 700 kronor (3,41 %), 1 juni 2009 höjs månadslönen med 680 kronor (3,2 %), 1 mars 2010 höjs månadslönen med 700 kronor (3,19 %).
- Lönehöjningar för yrkesarbetare i verkstad: 1 juni 2008 höjs månadslönen med 800 kronor (3,89 %), 1 juni 2009 höjs månadslönen med 780 kronor (3,65 %), 1 mars 2010 höjs månadslönen med 800 kronor (3,62 %).