– Det är inget jag kan bekräfta, säger Linnea Bergnéhr, pressekreterare för Kommunal.

Under tiden pågår förberedelserna i Skåne för att gå ut i strejk vid midnatt om inget avtal då finns klart.

– Vi är sugna och strejkvilliga. Den viktigaste frågan är dygnsvilan. Det är jätteviktigt att förarna som ska köra bussarna är utvilade, säger Ann-Louise Hägg, ordförande i trafiksektionen i Skåne.

Lönen och anställningsvillkoren är också viktiga krav tycker hon.

– Vi måste få konkurrensneutrala villkor i avtalet. Som sektionsordförande ser jag hur olika bussföretagen skötet det här med att erbjuda behovsanställda fast tjänst. De borde följa reglerna i Lagen om Anställningsskydd.

Lars Friman, ombudsman i Kommunal Skåne, håller med. Han är den som nu på avdelningsnivå samordnar frågorna kring busskonflikten.

– Det är tio år sedan jag sysslade med trafikfrågor. Och jag är förvånad över att det är så dåligt anställningsskydd för de behovsanställda. Det borde vara självklart att LAS ska gälla även dem och att de ska ha fast tjänst efter 720 dagar, som tillfälligt anställda i andra branscher har rätt till.

Ann-Louise Hägg är även med i Kommunals stora förhandlingsdelegation för trafiken. Hon väntar på besked om hur det går i mötet mellan förhandlingstopparna i Kommunal respektive BuA.

– Än så länge har jag inte hört något och jag vet inte när vi ska träffas eller höras av i delegationen, säger hon.