tårarna rinner i mina ögon
som regnvatten i den stypränna
som är min
gråten fastnar i det landskap
som är mitt
tårarna är mina
stuprännan
droppar i mina ögon
men det finns glädje
hopp att tårar
torkar där nya vindar tar vid HOPPET
är inte långt borta
närmare än du Trorr
Mycketn närmare