Fackliga rättigheter och kampen för kollektivavtal var frågor som fick stort utrymme när vänsterpartiets ledare Lars Ohly talade på lördagen.
Han var sist ut bland partiledarna och avslutade därmed politikerveckan i Almedalen.

Lars Ohly började med att tala om vikten av nästa års val, valet till EU-parlamentet.
– Sedan förra EU-valet har vi haft en EU-domstol som alltmer hotar kollektivavtal och fackliga rättigheter. Som vill bestämma över våra förordningar och våra organisationer på arbetsmarknaden, vilken rätt man ska ha att gå ut i konflikt och vilken rätt man ska ha att kräva kollektivavtal.

Vänsterledaren varnade för att se kollektivavtalen som givna eller de fackliga rättigheterna som för evigt tillgodosedda.
– Vi ser idag hur bussförarna tvingats ut i strejk. De kräver en rimlig nattvila för att vi som passagerare ska kunna känna oss säkra. De kräver säkerhet och rimliga villkor. Nu när kollektivavtal och fackliga villkor är satta under hård press, inte minst från den Europeiska Unionen, då lyfter inte regeringen ett finger till försvar.

Lars Ohly vill inte se ett beslut i riksdagen om Lissabonfördraget innan kollektivavtalen garanteras, och han uppmanade socialdemokraterna att ställa sig bakom det kravet eftersom de gemensamt skulle kunna stoppa ett sådant riksdagsbeslut:
– Så därför socialdemokraterna, ta fajten för kollektivavtalen tillsammans med oss, de ska garanteras innan beslut om Lissabonfördraget fattas.

Under veckan har vänsterpartiet sidsteppats flera gånger av miljöpartiet och socialdemokraterna vilka presenterat två gemensamma uppgörelser i Visby. En där de lovade att riva upp FRA-lagen om de vinner valet 2010, och ytterligare en där de lovade att inte låta sig bli beroende av Sverigedemokraterna om det partiet skulle ta sig in i riksdagen efter nästa val.

Men Lars Ohly var i sitt tal tveksam till socialdemokraternas opposition mot FRA-lagen. Han drog upp att det var socialdemokraterna som var ansvariga för IB-affären, för interneringen av antinazister under andra världskriget och att de registrerat vänsteraktivister.
– Det är socialdemokraterna som har varit ansvariga för att driva på i kampen mot terrorismen. Och nu kommer FRA-lagen som socialdemokraterna först förde fram, som socialdemokraterna först formulerade.

Vänsterpartiet ska arbeta för att det aldrig blir någon lag i riksdagen i höst. Men om den går igenom lovar Lars Ohly att den ska rivas upp om Sverige får en ny majoritet efter 2010.
Lars Ohly talade också om att högeralliansen vann regeringsmakten, men att de aldrig vann opinionsmakten och riktade samtidigt kritik mot socialdemokraterna:
– Högeralliansen genomför sin politik det är därför de är så impopulära. Därför vore det en dålig strategi för oss att anpassa oss högerut, att anta delar av det som den här majoriteten har beslutat om som vår politik, med skattesänkningar, privatiseringar och fler betyg. Vi i vänsterpartiet, vi är garanten för en verklig förändring efter valet 2010. Utan oss riskerar man att få en ny regering, men samma politik.

Den nya sjukförsäkringen mötte också kritik från Lars Ohly. Rehabiliteringskedjan kallades utsorteringskedja, en kedja utan rehabilitering och med ett urholkat anställningsstöd.