Conny Nilsson

När Conny Nilsson får höra talas om VA SYD och om hur de i Skåne lyckades förhindra privatisering vill han genast göra studiebesök där. Conny Nilsson är Kommunals personalrepresentant i koncernstyrelsen för Stockholm stadshus.
– Politikerna här vill inte erkänna att de ”slaktar” Stockholm Vatten. De svamlar i stället om affärsmässighet och att de är rädda om stockholmarnas skattekronor. Trots att vi är bland de billigaste i landet, säger han.

När Stockholm fick
en borgerlig majoritet började utförsäljningen. Endast kärnverksamheten ska vara kvar. Att ta prover och analysera vattnet sköts nu av det multinationella Eurofins. Att projektera ny- och ombyggnader av ledningsnätet görs numera av det privata Sweco. Personalen ville ta över men hade inte råd att köpa till marknadspris.
Det förebyggande underhållet minskas trots att en revisionsrapport visat på stora brister. Med dagens fart kommer det att ta 250 år innan ledningsnätet är förnyat.
– Då borde man göra tvärtom, planera för utökat underhåll. Annars kan det i längden bli dyrare, säger Conny Nilsson.

Enligt Erik Wassén (fp), ordförande i Stockholm Vatten, såldes delar av Stockholm Vatten ut för att effektivisera bolaget och göra va-tjänsterna billigare.
– I det privata näringslivet måste man förnya sig om man ska överleva. En livsmedelsaffär som inte förnyar sig blir snart utan kunder, men en sådan press är inte de kommunala bolagen utsatta för. Vi politiker företräder skattebetalarna och måste sätta den pressen, säger han.

Mårten Lilja (s), suppleant i Stockholm Vattens styrelse är av en annan uppfattning.
– Produktion av färskvatten och hantering av avloppsvatten ska ske på ett långsiktigt hållbart sätt. Det sker bäst i en sammanhållen organisation som tar ansvaret från råvatten i Mälaren till renat avloppsvatten i Saltsjön. Mycket lite talar för att privata entreprenörer skulle klara uppgiften bättre än Stockholm Vatten.

Grafik va-avgift