Emanuele Lobina

Delar av Stockholm Vatten har nu sålts ut av de styrande borgerliga politikerna och bolaget har upphört med att bistå att andra länder. Emanuele Lobina har i åratal forskat kring privatisering av vatten och säger att Stockholm Vatten har betraktats som ett internationellt föredöme. Han syftar på hur bolaget utan vins­t­intresse tidigare bistått bland annat Lettland med att förbättra sina vattenbolag. Det handlar om offentlig samverkan, en modell som nu utvecklas på världsnivå och får stöd av FN, men som har övergivits av Stockholm Vatten.
– Den modellen kan få stor betydelse i utvecklingsländerna och Östeuropa. Då är det synd att bolaget drar sig tillbaka, säger Emanuele Lobina.

Emanuele Lobina påpekar
att det finns helt andra trender än i Stockholm. I Paris har de franska vattenföretagen Suez och Veolia skött vattendistributionen. Den tas nu tillbaka i egen regi från och med år 2009.
På det sättet får staden kontroll över hela vattenprocessen och räknar med att vattnet blir biligare.
I Italien är det tillfälligt stopp för ytterligare privatisering.

Fackföreningar och andra ideella organisationer driver kampanjer gemensamt för att behålla vatten i offentlig regi. En tredjedel av vattnet sköts privat. Parlamentet har under ett år tvingats sätta stopp för nya kontrakt med privata företag.
Suez och det italienska företaget ACEA har dessutom stämts på 11 miljoner euro för att ha missgynnat konkurrens inom vattensektorn.

Veolia och Suez

När vatten och avlopp läggs ut på privat drift är det ofta två stora franska företag som lägger anbud, Veolia och Suez. De finns även i Sverige.
Veolia sköter vatten och avlopp i Norrtälje. Veolia Tranport kör tunnelbanetåg och bussar. Suez sköter renhållning via dotterbolaget Sita.