Snart har halva tiden gått av regeringens mandatperiod. Det är dags att utvärdera vad deras politik har lett till.
Under moderaternas ekonomisk-politiska seminarium i Almedalen får politiken både ris och ros.

De skattepolitiska reformer som genomförts, med ett jobbskatteavdrag som ”ska göra det mer lönsamt att arbeta”, har varit en kostsam historia menar Stefan Lundgren från SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle:
– Skattereformen har varit inriktad på att låginkomsttagare ska jobba mer och att höginkomsttagare kan ta det lugnare, om man ska vara lite elak, säger Stefan Lundgren.

Han pekar dock på att skattereformen tillsammans med jobbpolitiken varit fördelningspolitiskt gynnsam, att fler arbetar och att arbetslösheten minskat.
Men han tycker att regeringens jobbpolitik lämnar en hel del att önska. Satsningen på anställningsstöd till olika grupper gör att färre ”riktiga jobb” (utan subventioner) skapas och riskerar dessutom att leda till krav på permanenta subventioner till arbetsgivarna.

Stefan Lundgrens råd till finansminister Anders Borg är att inte skrota den klassiska svenska arbetsmarknadspolitiken, med utbildning som en viktig del:
– Glöm inte bort den klassiska arbetsmarknadspolitiken, den är viktig för att inte skapa ett nytt permanent utanförskap på arbetsmarknaden.
När finansministern själv beskriver läget, avslappnad i svarta jeans och uppkavlad skjorta,  talar han om fler i sysselsättning, minskade sjukskrivningar och en minskning av det samlade utanförskapet.

Men Cecilia Hermansson, prognoschef på Swedbank, har däremot inte en lika positiv bild av hur utanförskapet har förändrats. Hon menar att det främst är de som redan stod närmast arbetsmarknaden som fått arbete, medan skillnaden är väldigt liten för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Antalet personer med sjuk- och aktivitetsersättning har till exempel endast minskat med 0,9 procent.
– Det finns otroligt mycket mer att göra när det gäller att lösa situationen för dem som står längst ifrån arbetsmarknaden. Det behövs mycket mer av mikroåtgärder, man måste se individerna mer. Regeringen har hittills riktat in sig mycket på makrofrågor som exempelvis skatterna, säger Cecilia Hermansson.