Rörläggare

Sedan januari i år sköter Malmö och Lund vatten och avlopp tillsammans i en unik modell, där facket hela tiden varit med och påverkat. De har bildat kommunalförbundet VA SYD.
Sune Malmgren och Peter Stahre, biträdande direktör i VA SYD, har dock varit med om andra tider. De sitter i Kommunals källarlokal i Malmö och minns. Året 1994 är för dem ett magiskt datum. Då vann de striden.

Den borgerliga majoriteten hade bestämt att va-driften skulle upphandlas. Peter Stahre var med och lade kommunens anbud, räknade idogt under många sena kvällar.

Sune Malmgren
Sune Malmgren, arbetsplatsombud Kommunal.

– Politikerna gjorde ”misstaget” att även låta kommunen lämna ett anbud. För första gången i världshistorien har en kommunal va-organisation konkurrerat på lika villkor med världens ledande franska och engelska företag, berättar han och nämner stora bolag som det franska Veolia och Suez. Men när anbuden sprättades upp var det engelska Anglian Water billigast. Beslutet måste dock klubbas i fullmäkt-ige. Tillsammans med socialdemokraterna lyckades facket försena processen. Medan Anglian Water kallade de anställda till informationsmöte.
– Vi skrev insändare och protesterade, berättar Sune Malm-gren. Så blev det val och socialdemokraterna vann. I och med detta avstyrdes privatiseringen. Den nya majoriteten ansåg att skillnaden mellan anbuden inte var väsentlig och gav kommunen uppdraget.

Peter Stahre blev så småningom projektledare för en utredning som gick ut på att slå ihop Malmö och Lunds va-verksamheter. I den har facket medverkat i en referensgrupp.
Resultatet har nu utmynnat i ett kommunalförbund, en egen juridisk enhet med politiskt valda representanter i fullmäktige och styrelse. En av de viktigaste drivkrafterna för att samverka mellan kommunerna är att det är lättare att få personal. Många är på väg att gå i pension. Kompetensen håller på att försvinna. Idag går det nästan inte att få tag i erfarna ingenjörer och rörläggare. Personalen ska nu kunna vidareutbildas internt, även göra karriär, utveckla sig till ledare och specialister.

Henrik Aspegren, chef för marknadsavdelningen på VA SYD, är övertygad om att detta är en modell att visa omvärlden. Kinesiska lärare inom vattensektorn från Peking har varit på studiebesök i Malmö. I Peking håller det franska Veolia på att bearbeta marknaden.
– Vi kan visa på att man inte behöver privatisera, säger Henrik Aspegren och tillägger:
– Vem som ska äga vattnet är en viktig fråga, vi som samhällsmedborgare har verkligen skäl att ha åsikter om detta.
Vad tycker då rörläggarna?
I en hodda (en barack) mitt inne i stan sitter Per Bromé och den betydligt yngre Kristoffer Fritz, som får ta lärdom av Pers yrkeskunskaper. Om samgåendet med Lund säger Per Bromé att han har inget emot att åka till Lund på jobb, som bara ligger två mil härifrån.
– Det viktiga är att vi har full kontroll på vårt eget vatten och att vi jobbar åt oss själva, säger han. Han har varit med om att bygga/byta ut rören i hela innerstan. Om en vattenledning går sönder behöver han knappt titta på kartan. Han vet var ledningar och kablar går, var man kan ”busa på” och var man ska gräva försiktigt.
– Den kunskapen har inte entreprenörerna, säger Sune Malmgren.

Kommunalförbund

Den nya VA-lagen ger möjligheter till regional samverkan. Kommunalförbund är en egen juridisk enhet som består av förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse med politiskt valda representanter.
VA SYD kommer inom de närmaste åren att omfatta ytterligare kommuner i sydvästra Skåne. Man kan samordna allt från jour och beredskap till IT-stöd och planering. En större organisation har bättre ekonomi och kan vara mer lockande som arbetsgivare.