SVAR: Stenfrukter har mycket svårt att skjuta nya skott och beter sig inte alls som äpple- och päronträd efter beskärning. Skotten i gräsmattan misstänker jag är uppslag från rötterna och den grundstam som ditt träd är ympat på. Eftersom du tagit bort i stort sett hela kronan måste trädet göra av med sin energi någonstans och i detta fall genom att skjuta skott från marken. För dig är det bara att vänta och se om trädet överlever! Om man ska beskära gör man det på sensommaren efter skörden.