SVAR: Lön och andra avlöningsförmåner beräknas ofta preliminärt och betalas ut utan att man tagit hänsyn till arbetstagarens frånvaro eller annan omständighet under perioden.
Mellan Kommunal och arbetsgivarorganisationen Svenska Kommuner och Landsting, som de flesta kommuner är anslutna till, finns en överenskommelse om hur man ska korrigera  preliminär lön.
Om arbetstagaren fått mer i preliminär lön än vad som avtalsenligt skulle utgått för avräkningsperioden, är han/hon skyldig att tillåta avräkning.
Det sker genom löneavdrag vid senare avlöningstillfälle eller genom att löntagaren återbetalar.
Om korrigering av preliminär lön inte gjorts senast under fjärde kalendermånaden efter den felaktigt utbetalda lönen, ska arbetsgivaren inom ytterligare en månad meddela arbetstagaren om skulden. Sedan ska de komma överens om hur återbetalning ska ske.
Om inte arbetsgivare och arbetstagare kan enas om återbetalningen underrättas arbetstagaren skriftligt om att hans/hennes lokala fackliga organisation äger rätt till förhandling i frågan.
Arbetstagaren kan också vända sig till sitt lokala fack för att få hjälp, om det uppstår tvist om huruvida det uppstått en skuld till arbetsgivaren eller inte.