Stärk vuxenutbildningen och se till att nya medborgare kan översätta sina färdigheter till den svenska arbetsmarknadens behov och förutsättningar. Människor som får arbeta och betala skatt kommer snabbare in i det nya samhället. Vi socialdemokrater ska ställa oss i vägen för Sverigedemo-
kraternas framfart och då handlar det inte om att ställa människor mot varandra eller att stänga någon ute; alla ska med, så enkelt är det!<br>
Krister Kronlid, Uddevalla