– Utgångspunkten är lika lön för likvärdigt arbete. Vi tycker att det är fel att säga att den ska ha mer lön för att den är kvinna. Lika fel som att säga att den ska ha mer för att den är man, säger IF Metalls ordförande Stefan Löfven.

Ordförandena i Handels och IF Metall möttes i en debatt på Hamnplan 5 i Visby där LO slagit ner bopålarna under politikerveckan i Almedalen. Frågan var hur man når jämställda löner.
Vad de båda förbundsordförandena var överens om är att deltidsarbete ger en sämre löneutveckling.
– När det gäller deltidsarbete måste vi inom LO göra gemensam uppgift och göra mer. Deltidsarbete är en nyckelfråga och ger med automatik sämre möjligheter till utveckling. Lagstiftning löser inte problemet, det måste till en avtalsreglering, säger Stefan Löfven.
Både han och Lars-Anders Häggström pekade på vikten av att andra LO-förbund backar upp dem med flest deltidsarbetande medlemmar, som Handels och Kommunal.

– Det är viktigt att vi får facklig uppbackning i en avtalsrörelse så vi kvinnodominerade förbund inte står där själva, säger Lars-Anders Häggström.
När det gäller jämställdhetspotterna är IF Metalls Stefan Löfven kritisk till hur de utformats. Han vill satsa hårdare på att höja lägstalönerna. Handels Lars-Anders Häggström är däremot en varm förespråkare för potterna som hjälpte till att höja handelskvinnornas löner i den senaste avtalsrörelsen.
– Det är uppenbarligen så att kvinnorna har fått ut mer i kronor, säger Lars-Anders Häggström om utfallet i det egna förbundet.

Frågan är nu om jämställdhetspotterna får leva vidare till nästa avtalsrörelse? När Stefan Löfven och Lars-Anders Häggström pratar om lägstalöner respektive jämställdhetspott pratar de egentligen om två olika saker.
Jämställdhetspotterna är en insamlingsmodell som riktar olika mycket pengar till olika avtalsområden beroende av hur många lågavlönade kvinnor där finns, medan en satsning på lägstalönerna är ett sätt att rikta pengar inom avtalsområdet.
– Nu måste vi diskutera de två modellerna inom LO och det är klart att vi ska bli överens. Vi måste hålla ihop i LO-familjen. Nu har vi kanske ett halvår på oss att diskutera. En normeringsdiskussion och en om jämställdhet och vilken modell vi ska använda för att få jämställda löner, säger Stefan Löfven.

Lars-Anders Häggström vidgade diskussionen genom att ta upp att frågan om jämställda löner sträcker sig längre än till det fackliga arbetet i avtalsförhandlingarna:
– Vi kan påverka lönestrukturer, lönenormer och lönesättning. Men värderingarna kan vi inte komma åt den vägen. Det är bland annat därför vi driver frågan om delad föräldraförsäkring.