– Om de nya reglerna ska få önskad effekt måste de kompletteras med åtgärder som tar itu med utsorteringsmekanismen. Gör man inte det är det här ett slag i luften. Då kommer vi i ett läge där de utsorterade tvingas sälja sitt arbete till det marknadsvärde det betingar. Det blir en låglönemarknad som på sikt hotar kollektivavtalen, säger Jimmie Söndergaard på LO-TCO rättssskydd.
LO-TCO rättsskydd tror också att socialbidragen kommer att öka kraftigt samt att anställningsskyddet försvagas när rehabiliteringskedjan införts.

Det stod klart på ett seminarium där rättsskyddet presenterade vilka konsekvenser de ser med den nya sjukförsäkringen.
Rehabiliteringskedjan som infördes 1 juli innehåller ett antal fasta hållpunkter och en bortre gräns för hur länge man har rätt till sjukpenning. Det betyder att den sjukskrivnes arbetsförmåga testas hela tiden, först hos den egna arbetsgivaren och efter sex månader mot hela arbetsmarknaden.

Regeringens argument för kedjan är att den ska gå fortare än tidigare samt att den enskilde ska ta en mer ”aktiv del” i sjukskrivningsprocessen.
– Problemet är att kedjan inte innehåller någonting om aktiva rehabiliteringsinsatser över huvud taget, man har istället lämpat över allt ansvar på individen, säger Jimmie Söndergaard.

Regeringen har börjat i fel ände, menar LO-TCO rättsskydd eftersom någon rehabiliteringsgaranti ännu inte införts.
Jimmie Söndergaard säger att anställningstryggheten inte förändrats formellt, men att han ändå tycker att den försvagas.

Rättsskyddet räknar också med problem med de fasta hållpunkterna. Efter tre månader ska den första testen av arbetsförmågan göras. Men hur många har hunnit få en diagnos efter tre månaders sjukskrivning? Och om den sjukskrivne inte har en diagnos vad ska man då kunna kräva för rehabiliteringsinsatser från arbetsgivaren?

Och efter sex månader ska det vara klart och utrett om den anställde kan vara kvar hos arbetsgivaren eller om hon måste söka sig ut mot hela arbetsmarknaden. Med lite otur då kan den personen stå helt utan ersättningar. Främst tror rättsskyddet att personer som haft tidsbegränsad sjukersättning kan råka illa ut när den upphör. Många av dem kommer inte att berättigas a-kassa, de har inte kvar sin SGI eftersom rätten att återfå sin SGI efter en tid med sjuk- eller aktivitetsersättning tas bort.

– Det är en förenklad bild att säga att många kommer att gå från sjukförsäkringen till a-kassan, för många kommer inte att få någon a-kassa. Det är en uppenbar risk att försörjningsstöden eller socialbidragen kommer att öka avsevärt. Jag tycker inte att det här är rimligt. Vad är det meningen att de ska leva av? undrar Julia Pietrek från LO-TCO rättsskydd retoriskt.

Rättsskyddet tror också att facken, och framför allt de lokala klubbarna, får en viktig roll med att bistå den enskilde medlemmen när försäkringskassan begär intyg från arbetsgivaren om möjlighet till omplacering eller annat.