SVAR: Din fråga är tyvärr för oprecis för att jag ska kunna svara exakt på den, men generellt gäller att när en tidsbegränsad anställning upphör har du företrädesrätt i nio månader. Har företrädesrätten upphört medan du var föräldraledig, behöver du arbeta en dag för att du ska kunna räkna även de tidigare dagarna. För att få företrädesrätt krävs enligt lagen om anställningsskydd, att du varit anställd sammanlagt tolv månader räknat under de senaste tre åren.