SVAR: Alla deltidsanställda har företrädesrätt till utökad sysselsättningsgrad.
Denna företrädesrätt innebär att arbetsgivaren som alternativ till att anställa ny personal först ska pröva om deltidsanställda i stället kan få sin sysselsättningsgrad utökad. En förutsättning för att en deltidsanställd ska ha företrädesrätt är att arbetstagaren har anmält sitt intresse för det till arbetsgivaren. Kontakta ditt lokala fack som kan hjälpa dig i frågan!