Nej, det är inte sant att LO uppmuntrar till bidragsfusk (insändare i förra KA).
Men straff, karensdagar och sämre ersättning är inte rätt väg att gå. Man måste förändra synen på bidrag och ersättningar i grunden. Det görs inte på en kafferast, men det måste ske för att få systemen att fungera igen. Och straff kräver en enorm kontrollapparat som idag inte verkar fungera effekt-ivt. Det är därför en mycket bättre idé att förändra uppfattningen om bidrag och arbete. Dessa förändringar åstadkommer man genom fostran tidigt i livet, redan när barnen är små. Genom en egen personlig ”kontrollapparat” kallad etik och moral minskar problemen med bidragsfusk. Det ska helt enkelt kännas fel att fuska. Vi måste lära alla vikten av att bidra till samhället genom att arbeta, alla efter bästa förmåga. Därefter kan man höja ersättningsnivåerna och slopa karensdagarna.<br>
Arboristen