Är vi dumma i huvudet, eller varför stannar vi på vårt jobb då vi kan uttrycka följande? ”Jag behöver egentligen inte arbeta då min man har ekonomi som är så bra att jag kan stanna hemma om jag vill.”
Och samtidigt uttrycka att jobbet är så tungt och tråkigt, komma med skitsnack, ovärd-igt bemötande mot våra boende (och personal).
Var finns yrkesstoltheten?
Varför denna nedvärdering att allt vi gör är att torka skit, när vi egentligen har en av de finaste arbetsuppgifter som man kan ha? Att hjälpa andra människor som är i behov av hjälp. Själv jobbar jag på en LSS-bostad, det vill säga inom handikappomsorgen. Mitt arbete är angeläget. Kommer inte jag till jobbet en morgon så blir det kaos. Jag känner mig i allra högsta grad behövd, men upplever gång på gång att utbildad personal ser ner på sitt arbete. De flesta stannar eftersom de inte ser något annat alternativ. Men hur skall vi få upp vård-yrkets anseende om vi inte själva känner yrkesstolthet? Själv har jag valt handikapp-omsorgen för att jag vill jobba med människor.
Varför har vi valt?<br>
Yrkesstolt kommunalare