Lägligt nog ordnade transportnäringen under brinnande konflikt ett seminarium i Almedalen under temat ”Alla ska åka buss – men vem ska köra den?”
Det handlade dock inte om löner och arbetstider, utan om hur den framtida förarbristen ska lösas genom utbildning.

Anders Lundström ville dock poängtera att ingångslönen för en bussförare är 19 200 kronor vilket enligt honom är tillräckligt bra för att få nuvarande förare att stanna kvar i yrket och att kunna rekrytera fler.
– I Busslink utbildar vi i år 500 förare. Det var 2 500 som sökte utbildningen. Och många väljer att stanna kvar hos oss därför att vi är en bra arbetsplats. Varje år är det minst 100 stycken som vi firar därför att de har varit anställda i 25 år.
Problemet enligt honom är arbetstiderna. Det försöker Busslink lösa genom att förarna så långt det är möjligt ska kunna söka och skräddarsy sina egna tjänster.
– Men passagerarna vill framförallt åka på morgonen och kvällen. Det är då svårt att ha heltidstjänster om inte ramtiden är på 13,5 timmar. I Innestadstrafiken kan vi klara att gå ner till 13 timmar men det skulle bli allt för kostsamt i ytterområdena.

Anders Lundström säger att det är fel att tro att bussbolagen kan gå med på hur höga löneavtal som helst och sedan vältra över kostnaden på beställaren av trafiken.
– Vi har kontrakt på trafiken som gäller 5-10 år. Under den tiden kan vi bara kompensera oss för kostnader motsvarande löneökningarna i industrin. Det är märket. I år försöker Kommunal få igenom ett avtal som ligger två procent över avtalen inom industrin, Det klarar vi inte av att betala och vi kan inte vältra över den kostnaden på någon annan.

Ulf Zetterstedt
Ulf Zetterstedt är utbildningschef inom Transportgruppen.

Vid seminariet
sa Ulf Zetterstedt, utbildningschef inom Transportgruppen (som Bussarbetsgivarna tillhör), att det behövs 15 000 fler förare under de närmaste fem åren.
– Det blir en kamp om ungdomskullarna på 100 000 per år. Det gäller att visa att vi är en attraktiv bransch.
Enligt honom behövs det dubbelt så många utbildningsplatser för förare. Och körkortsåldern för busskort måste sänkas från 21 till 18 år.
Inte heller han tror att det är löner och anställningsvillkor som avgör om någon vill bli bussförare.
– Som 5-6-åring är det många som vill bli lokförare eller sjuksköterska. Vi ska försöka visa på att det fina med att köra buss.

Transportgruppens lösning för att lösa förarbristen är:
– fler platser på grundutbildning för unga
– gör det lättare för vuxna att byta karriär till att bli bussförare
– ge äldre chansen att stanna kvar i yrket efter pensionen, och då inte nödvändigtvis på heltid
– gör det lättare för invandrare att snabbare komma i jobb.

Trots förarbristen vill
Transportgruppen också att arbetsgivarna ska betala lägre sociala avgifter när unga anställs. Det skulle enligt arbetsgivarna öka benägenheten att anställa fler unga, Anders Lundström ville för sin del fylla på kravlistan med nattis.
– Vi har problem med våra oregelbundna arbetstider. Det är svårt att få småbarnsföräldrar att köra kvällar, nätter och helger därför att det då inte finns någon barnomsorg.

De inbjudna politikerna vid seminariet, Marie Granlund, riksdagsledamot för socialdemokraterna och Amelie von Zweibergk, statsekreterare i utbildningsdepartementet, höll med om att det behövs fler utbildningsplatser.
– Hade vi suttit kvar i regeringen hade vi satsat mer på arbetsmarknadsanpassad utbildning till skillnad från nuvarande regering som rustar ned, sa Marie Granlund.
Hon tycker också att kravet på nattis är mycket bra.

Amelie von Zweibergk sa att regeringen funderar på att öronmärka pengarna för yrkesutbildning som nu skickas till kommunerna. I dag används ofta utbildningspengarna som kommunerna får till teoretisk utbildning som är billigare per utbildningsplats.
– Därför funderar vi på att öronmärka pengar som ska användas för till exempel förarutbildning.
Hon sa att utbildningsdepartementet även funderar på om det är klokt och möjligt att lagstifta om nattis.
Sänkt körkortsgräns för busskort kunde hon inte lova. Det finns en utredning nu tittar på frågan. Den ska vara klar i oktober.