Bo Sandholm säger han inte förstår Peter Jeppssons hårda ord mot Kommunal efter de strandade förhandlingarna och det lagda varslet. (Peter Jeppsson, Bussarbetsgivarnas vd, säger till ka.se att Kommunals sätt att förhandla är oseriöst och snarare handlar om utpressning).
– När vi förhandlade med honom i går kväll tyckte vi att det var bra stämning och det gick lätt att resonera med honom. Men till slut insåg vi att det inte skulle gå att komma överens. Och då måste vi stå fast vid våra krav. Det är ju så det fungerar.
Bo Sandholm håller inte med om att Kommunal förhandlar med armarna i kors utan vilja till kompromiss.
– Vi har sagt att vi kan diskutera lönenivån och ramtiden. Men vi kan inte pruta på kravet om dygnsvilan. Där säger vår delegation bestämt nej. Men arbetsgivarna säger likadant. De kan diskutera lönenivån och ramtiden. Men dygnsvilan är de inte beredda att ändra sig på. Och då blir läget helt låst.

Kommunal vill att det inte ska vara möjligt att minska dygnsvilan från 11 timmar. Medlarna föreslog att det ska vara möjligt att minska dygnsvilan från 11 timmar med sammanlagt tre timmar per vecka och då högst två timmar vid ett och samma tillfälle. Kommunal säger nej till detta och BuA säger ja. (Enligt nuvarande avtal har arbetsgivaren möjlighet att minska dygnsvilan till nio timmar vid tre tillfällen i veckan).

Bo Sandholm hoppas att det nya varslet ska innebära ett snabbt slut på konflikten och ett nytt avtal för personalen i de privata bussbolagen.
– Syftet med varslet är att få press på arbetsgivarna så att de ändrar sin hårdnackade inställning. Tanken är också att skadan för allmänheten ska bli så liten som möjligt, framför allt i Stockholm.
Några nya förhandlingskontakter är inte inplanerade.
– Nu kommer vi och BuA att vara sura på varandra i några dagar. Under tiden fortsätter vi vår konflikt. Jag kan inte säga om vi planerar ytterligare varsel om inte dagens varsel är tillräckligt. Men det är klart att vi har planerat för fler steg om så är nödvändigt för att få de avtal vi vill ha, säger Bo Sandholm.