När Kommunal och Vårdföretagarna tecknade det senaste avtalet skrevs det in att fast anställd personal skulle få ett engångsbelopp på 1 800 kronor för perioden 1 juli–30 september år 2007. Och ett engångsbelopp på 3 600 kronor för perioden 30 september 2007–31 mars 2008.

Kommunal anser att parterna var överens vid förhandlingen att även tillfälligt anställda ska få motsvarande engångsbelopp. Men det går inte Vårdföretagarna med på.
I några företag har de ändå gått med på att betala ut engångsbeloppen till tillfälligt anställda.

Men nu stämmer Kommunal 20 vårdföretag inför arbetsdomstolen. Och utgången i de målen kommer att avgöra hur det går med engångsbeloppen i hundratals andra företag som nu väntar på vad som ska hända i arbetsdomstolen.
– Vi kommer att dels att hävda att parterna var överens om att engångsbeloppen ska betalas ut till alla. Dels kommer vi att hävda att det enligt lag är förbjudet att diskriminera tillfälligt anställd personal, säger Anneli Ohlsson Anderbjörk, jurist vid LO–TCO Rättsskydd som är ett av de två juridiska ombuden för Kommunal i denna tvist.