Det sitter en Citronfjäril
på ett vackert grönt trädgårsblad det skulle kunna vara du,men nu är du ingen fjäril
men färgernas inre trädgård fins där
Var och en drömmer om en fjärilsvinge
som skall ge dig möjligheterna
att finna dina inre rum
som med vingens slag för dig ut
dit du vill vara