Socialdemokraterna lägger i höst fram ett förslag som skulle innebära en skattereduktion motsvarande 50 procent av kostnaden för avgifterna för medlemmar i en arbetslöshetskassa.
Med förslaget hoppas de locka tillbaka den halv miljon löntagare som lämnat arbetslöshetskassorna sedan valet 2006.

Skattereduktionen skulle ske inom jobbskatteavdraget och skulle med dagens konjunktur kosta mellan 5-7 miljarder, berättade Thomas Östros efter socialdemokraternas ekonomiska seminarium under Almedalsveckan.
Omfördelningen av skatter gör att förslaget slår olika för olika grupper av löntagare. En restauranganställd som jobbar heltid skulle få sänkt skatt med omkring 1000 kronor om året.

Socialdemokraterna har låtit riksdagens utredningstjänst räkna på förlaget och det visar att en majoritet av löntagarna som är med i en a-kassa skulle få sänkt skatt.
Vilka får då höjd skatt?
– Höginkomsttagare med låg a-kasseavgift får höjd skatt medan låginkomsttagare med hög a-kasseavgift får sänkt skatt, säger Thomas Östros.
Hur hög avgiften till a-kassan ska vara säger inte socialdemokraterna något om i dagsläget.