Något bär mig inåt och uppåt
det är en lång trappa
men vägen bär ned/uppåt
mot mig själv
Där sitter jag lungt funderande
på en trappa som bär kvistar
ojämnheter men också lena
smekfulla ytor
Jag sitter där på mitt trappsteg
och lungt sätter ned mina
fötter och tankar på nästa steg
det steg som tar mig dit jag vill nå
Når jag dit ser min blick en citronfjäril
den gula färgen lyser rakt in
i den evighet vi alla bär på.

När den flyger landar jag i mig själv