Hur får man upp lönerna i branscher med många kvinnor?
Lokala löneförhandlingar, effektivisering och mer konkurrens enades en panel om när fackförbundet SKTF höll seminarium om strukturella löneskillnader.

Från arbetsgivarsidan fanns Agneta Jöhnk, chef på Sveriges Kommuner och Landstings avdelning för arbetsgivarpolitik, på plats.
Hon tror inte att höjd skatt är lösningen för att höja lönerna inom offentlig sektor.
– En procents löneökning i kommunerna skulle innebära en kostnad på 3,7 miljarder kronor, det är inga småslantar det handlar om för att vi skulle kunna höja lönerna.
Istället menar hon att det handlar om att finna helt andra former för att få upp löneläget:
– Det skulle kunna vara att effektivisera – färre anställda och högre lön.
Agneta Jöhnk tror att det kan fungera inom vården, men att äldreomsorgen har ett sämre utgångsläge. Att mata pensionärer 100 gånger snabbare är ingen lösning.
Betyder det att det är svårare att få upp lönerna inom äldreomsorgen?
– Det kan det vara. Det är jättesvårt. Tidigare fick många pensionärer lite hjälp, idag får färre pensionärer mycket hjälp så där har det ju redan skett en slags ”effektivisering”. Inom äldreomsorgen och handikappomsorgen är det svårt, sa Agneta Jöhnk.
Den lösning hon kunde se idag var om man hittar en privat finansiering av äldreomsorgen. Att den svaga trend som man så smått kan skönja, som handlar om att pensionärer som får lite offentlig finansierad hjälp köper tilläggstjänster privat, växer sig större.
Agneta Jöhnk tror alltså att ökad konkurrens och att vara på den privata marknaden är en väg att gå.

SKTF:s ordförande Eva Nordmark menade att det inte var fullt så enkelt:
– Konkurrens kan vara bra men ofta är lönerna desamma oavsett om det är offentligt eller privat driven äldreomsorg, till exempel. Lokal lönebildning är bra, men vi måste också tänka på nästa steg, hur kan vi gå vidare med dem för att påverka strukturella löneskillnader? De här kvinnorna ses fortfarande som ett kollektiv, inte som individer och hur går vi vidare där?