Antalet arbetsskador orsakade av mobbning har tredubblats under en femårsperiod, kan vi läsa i KA. Tre fjärdedelar kommer från kvinnodominerade arbetsplatser. Av allt att döma blev den bindande arbetsmiljöföreskriften om kränkande särbehandling en papperstiger. Där klargörs chefens skyldighet att på alla sätt motarbeta mobbning, utreda och åtgärda grundorsakerna. Men den typiske mobbaren är en chef. Det gör det extra svårt att få hjälp från facket.
Det är de individuella lönerna ett hinder för.

Inte utan orsak har föreningar mot mobbning startats. Enligt uppgift från Arbetsmiljöverket anser sig 9  procent ha blivit utsatta för mobbning av chefer eller arbetskamrater de senaste tolv månaderna. I siffror handlar det om ca 300 000 människor. Mobbning håller på att bli ett gigantiskt arbetsmiljöproblem.
Runt nio procent av kvinnors totala sjukskrivningar beror på undertryckta konflikter på jobbet, står att läsa i en relativt nyskriven bok.

Vad kan man göra för att vända den här utvecklingen? En konkret åtgärd är att förbättra anställningstryggheten. Idag är det för enkelt att säga upp en vikarie. Facket måste driva frågan att sakliga skäl ska krävas också när man säger upp en vikarie.
För att få en visstidsanställning inom vård-en behöver man arbeta i två år under en femårsperiod. Det kan hända mycket under den
tiden.

Bland Kommunals medlemmar i kommuner och landsting är ca 16 procent vikarier. De behöver tryggare anställningar. Det så kallade utanförskapet kan också bero på att man har blivit svartlistad.
Det kan behövas en opartisk nämnd dit man kan vända sig om man anser sig ha blivit felaktigt behandlad av chefer inom offentliga sektorn.
Mobbning är ett allvarligt arbetsmiljöbrott, men framför allt ett brott mot mänskligheten.
Det behövs en folkrörelse mot mobbning! 

Mona Lundin,
arbetslös förskollärare