Kommunals ombudsman Bo Sandholm bedömer att den andra strejkdagen i Stockholm har varit lugn.
– Det märks att det är semestertider. Trycket i Stockholmstrafiken på grund av strejken märks inte så mycket.
Han och de andra i strejkledningen har i dag beviljat dispenser för fyra närtrafiklinjer i Stockholm. Dessa linjer är främst till för äldre och handikappade. Med dessa dispenser är samtliga närtrafiklinjer i länet undantagna från konflikten.

Arbetsgivarna har även lämnat in dispenser för att få köra den normala busstrafiken till och från Tyresö, Ekerö, Vaxholm samt den del av t-banans Farstalinje som är stängd på grund av underhållsarbete.
Dessa dispensansökningar behandlas av Kommunal i morgon. Men Bo Sandholm låter redan nu antyda att de knappast kommer att beviljas.
Han känner inte till att det skulle vara några problem med arbetsgivare som försöker kringgå strejken.
– Till skillnad från strejken vi hade i kommuner och landsting så är bussarbetsgivarna noga med att försöka följa våra varsel. Arbetsgivarna vet att de riskerar kraftig upptrappning i konflikten från vår sida om de bryter mot våra stridsåtgärder. Och det är en ömsesidig respekt. Vi är noga med att följa deras varsel om lockout.

I Västerbotten pågår förberedelserna inför strejken som stoppar Veolias och Swebus trafik i länet. Veolia kör norrlandstrafik utmed kusten från Norrbotten till Västernorrland. På grund av Kommunals varsel stoppas trafiken på mitten, i Västerbotten. Bussarbetsgivarna har lockoutat berörd personal utanför länet. Därmed är 60 mil norrlandskust utan länstrafik.
I Västerbottens län finns kommunägda Skelleftebuss, som Kommunal har avtal med och som därför inte berörs av strejkvarslet. I övriga länet kör Swebus som för ett par veckor sedan tog över trafiken från Veolia.

Swebussektionen i Kommunal har medlemmar vid sju depåer i länet. Dessutom finns i inlandet några stolpar för bussar som ska ställas upp för att laddas när de inte körs i trafik.
– Det skiljer som mest 40 mil mellan våra depåer. Så det är ett stort område vi nu ska täcka upp, säger sektionsordförande Peter Eriksson.
I Stockholm har den strejkande busspersonalen tillgång till husvagnar. I Västerbotten har sektionen inte lyckats få tag i en enda husvagn.
– Uthyrarna erbjuder bara husbilar för 10 000 kronor i veckan. Men till vår stora lycka har vi i Umeå fått hyra tomma lokaler av kommunen. Vid övriga depåer har vi också fått tag i lokaler vi kan använda. På de allra minsta orterna är de så få strejkande att de kan vara hemma hos någon som bor nära den stolpe där bussen är uppställd, berättar Peter Eriksson.

I Stockholm har Kommunal värvat över 600 medlemmar inom trafiken med anledning av konflikten. I Västerbotten har det värvats omkring 15.
– Vi är omkring 240 medlemmar totalt. De allra flesta är med i facket. Framför allt i Umeå innerstad är det närmast hundraprocentig anslutning. Så har det varit sedan vi var ett kommunalt bolag fram till för två år sedan.

Peter Eriksson säger att stridsviljan är på topp bland hans medlemmar.
– Det är nästan så att de är oroliga över att Kommunal ska hinna göra upp innan det är dags för dem att gå ut i strejk på tisdag. Så stor är ilskan över de villkor vi har i dag. Men självklart är det viktigaste att vi får ett bra avtal, när vi än får ett sådant.
Enligt Peter Eriksson är det arbetstiderna som medlemmarna prioriterar högst i kravlistan under strejken,
– Visst är lönen för låg. Men nattvilan och det systematiska missbruket att korta dygnsvilan till nio timmar tre dagar i veckan är ett värre problem. Det är ett självklart krav från oss att vi ska kunna leva ett familjeliv och ha ett socialt liv, säger Peter Eriksson som sitter med i Kommunals stora avtalsdelegation i förhandlingarna med de privata bussarbetsgivarna i BuA.