Helena Persson och Gert Henriksson bär båda ett band med ”strejkvakt” på. I övrigt är det inte mycket som visar på att det pågår en facklig stridsåtgärd.
I depån står ett stort antal bussar. Vid infarten har Kommunal placerat en husvagn samt bord och stolar åt de strejkande. Det hela omges av ett os från grillen där det ligger det korvar som den hungrige kan förse sig med.
– Vi har ett schema som gör att alla ska vara här i fyratimmarspass eller mer. Även om de inte är här måste de vara nåbara och i ett skick att de skyndsamt kan komma hit och köra buss om konflikten får ett snabbt slut, säger Peter Marcus som är huvudskyddsombud och vice ordförande i Tyresöklubben.

Det fanns grillad korv till de strejkvakter som var sugna. I förgrunden Peter Marcus och Tord Almlöf. Vid bordet sitter Tom Meltzer och Helena Persson.
Det fanns grillad korv till de strejkvakter som var sugna. I förgrunden Peter Marcus och Tord Almlöf. Vid bordet sitter Tom Meltzer och Helena Persson.

Men i dag är det inget som tyder på att ett snabbt slut på strejken. Några kontakter har inte tagits mellan Kommunal, medlarna och de privata arbetsgivarna i BuA.
Arbetsgivarna anklagar Kommunal för att vara oansvariga som hindrar människor att resa med buss i länet. BuA:s vd Peter Jeppsson har i media förklarat att det inte finns någon anledning att försöka återuppta förhandlingarna innan Kommunal är berett att pruta på sina krav.
Kommunal förhandlar gärna men anser att strejken är nödvändig för att förmå arbetsgivarna att gå med på kraven om högre lön och bättre arbetstid. Krav som de kommunala bussbolagen redan har gått med på.

Medlarna har förklarat att de inte nu ser några förutsättningar att hitta en lösning som både Kommunal och BuA kan acceptera.
Peter Marcus säger att lokalt i Tyresö har Kommunal och arbetsgivarna ändå försökt att i bästa samförstånd lösa de praktiska problem som kan uppstå under konflikten.
Det gäller bland annat villkoren för Nynäshamnstrafiken som är undantagen från strejken. Arbetsgivarna har även velat ha undantag för verkstads– och servicepersonal för nödvändigt underhåll av de bussar som är undantagna.
– Det tycker vi är rimligt. Men arbetsgivarna har även förklarat att det varannan dag krävs laddning av de bussar som står för att inte slå ut datasystemet för trafikinformation, bussar och annat. Det sa vi nej till men arbetsgivarna förklarade att det var skyddsarbete som vi inte har rätt att stoppa.

Jan–Erik Persson och Tord Almlöf hälsar på Anders Ekestang som är hos strejkvakterna när han egentligen skulle ha haft fridag.
Kommunals ombudsmän Jan-Erik Persson och Tord Almlöf hälsar på Anders Ekestang som är hos strejkvakterna när han egentligen skulle ha haft fridag.

Plötsligt dyker Kommunals ombudsmän Tord Almlöf och Jan–Erik Persson upp från förbundet. De besöker de strejkande för att kolla läget. Något nytt från förhandlingarna har de inte att berätta.
Peter Marcus passar i alla fall på att fråga om vilka undantag från strejken som förbundet har gått med på.
Tord Almlöf bekräftar att det är OK att arbetsgivaren får ta ut personal för underhåll och service av Nynäshamnsbussarna.
– Men skyddsarbete av stillastående bussar har vi inte accepterat. Det finns inget som heter skyddsarbete i våra avtal. Någon sådan överenskommelse har vi aldrig träffat. Arbetsgivarna har därför inte rätt att ladda stillastående bussar utan att vi har godkänt detta. Och det har vi inte.

Tord Almlöf uppmanar de strejkande att skriftligen notera alla brott mot strejkvarslet som de ser förekommer.
– Men ni ska inte under några förhållanden försöka ta till handgripligheter eller våld för att förhindra strejkbryteri, understryker han.
De strejkande vid Tyresödepån som samlats vid husvagnen tycker alla att denna strejk är nödvändig.

Ulf Gyhlenius sitter och pustar i värmen under parasollet vid ett av borden. Han beklagar att inte allmänheten bättre känner till varför busspersonalen har tagit till strid.
– På radionyheterna sa de till exempel felaktigt att vi kräver 1600 mer i månaden än vad anda har fått ut. Det tog ett par timmar innan detta rättades till.
Ulf Gyllenius tycker att kortare arbetstid är viktigare än högre lön. Han får medhåll av Pia Koponen.
– Jag är ensamstående med tre barn och har i dag dagtjänstgöring. Men jag har tidigare kört delade turer och vet hur jobbigt det kan vara. Det är omöjligt att kombinera med ett familjeliv.
Hon avbryts av mobiltelefonen när ett av hennes barn ringer.

Peter Marcus tycker inte att det är klokt att arbetsgivarna tillåts utnyttja sin personal som bussföretagen gör.
– I vår depå har över hälften av personalen rygg– och nackbesvär. Nästan fyra av tio, eller 37 procent, är enligt en medarbetarundersökning så trötta att de känner sig helt utarbetade efter arbetsdagens slut. Trots detta hinner de inte återhämta sig eller försöka leva ett normalt liv vid sidan om på grund av de korta vilotiderna inför nästa dags arbete. Detta är slavliknande förhållanden som vi måste få ett slut på nu.
Medan Peter Marcus beskriver arbetsförhållandena fylls området vid husvagnen på med fler strejkande. De möts av glada hälsningar.

– Vi kan vara här så länge som det krävs för att vi ska få igenom våra krav. Det enda som oroar mig är att Kommunal ska vika ner sig för tidigt så att vi får samma misslyckade strejk som sjuksköterskorna fick. Då vore ju allt detta helt förgäves, säger Ulf Gyhlenius bestämt.