Kommunerna anordnar praktikarbeten, utbildningar och vägledning för arbetslösa. Men det finns inga belägg för att kommunernas satsningar på arbetsmarknadspolitik gjort det lättare för arbetslösa att få ett arbete.
En rapport från IFAU, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering visar istället att kommunerna ofta agerar utifrån lokala och kommunekonomiska perspektiv.

Martin Lundin har sammanställt ett flertal studier och konstaterar att kommunerna har en stor roll i svensk arbetsmarknadspolitik. Fördelarna med detta är bland annat att de både har kunskaper och resurser som kan komma till nytta, men han har också hittat en del nackdelar:
– Kommunerna drabbas ju av hög arbetslöshet genom att de får minskade skatteintäkter plus att folk kan flytta, så det finns ju helt klart ett egenintresse i deras engagemang. Det finns också en risk att deras fokus blir alltför lokalt vilket leder till att folk behandlas väldigt olika i olika delar av landet, säger Martin Lundin.

De grupper som oftast får del av kommunernas insatser är arbetslösa ungdomar, socialbidragstagare och invandrare.
– Utvärderingarna har visat att insatserna inte leder till jobb och att de inte har varit effektiva. När det gäller ungdomar landar de i att arbetsförmedlingens insatser är effektivare än kommunernas.

Sammanställningen visar att en kommuns partipolitiska färg till viss del påverkar i vilken utsträckning kommunen satsar på arbetsmarknadspolitiska program. Vänsterstyrda kommuner tenderar att satsa mer, en tendens som tilltar med storleken på kommunen.