I dag strejkar 6000 förare, anställda på Busslink och Swebus, privata bussföretag i Stockholms län. Strejken påverkar på olika sätt en stor del av pendlandet i regionen.

Busstrejken är alltså ett faktum. Strejken riktar sig mot de privata entreprenörerna.och det bussarbetsgivarna och Kommunal är oense om, är framför allt fyra saker.

– Elva timmars nattvila,

– Kortare tid mellan första och sista arbetstid, det som i bussbranschen kallas för ramtid. Kommunal vill att ramtiden sänks till 13 timmar.

– Samma anställningsformer i avtalet som redan finns i lagen om anställningsskydd.

– Samma löneökning som de kommunalt anställda bussförarna redan fått.

Alla fyra kraven landar på samma grund, i konkurrensneutraliteten, säger Kommunal.  Det vill säga att företag på den privata sidan ska konkurrera med bättre skötta företag mot dem kommunal trafikföretagen, inte med lägre löner och sämre villkor.

Kommunal har tackat nej till ett medlarbud som arbetsgivarna i organisationen Bua sa ja till. Detta bud skulle bland annat ge förarna löneökningar på 9,6 procent på tre år. En försämring jämfört med andra grupper i Kommunal och mindre än de kommunalt anställda förarna.

Kommunal har beslutat att bevilja dispens för busstrafiken som ersätter pendeltågen mellan Nynäshamn och Västerhaninge samt abonneringstrafiken åt Svenska Kennelklubbens hundutställning.

– Om Bussarbetsgivarna vill visa samhällsansvar kan de göra det genom att skriva på ett avtal som motsvarar det som de kommunala bussarbetsgivarna tecknat, d v s ett avtal med rimliga löner, tryggare arbetsmiljö och bättre villkor för vila för våra medlemmar i privata bussföretagen. De privata bussföretagen ska inte kunna konkurrera med lägre löner och sämre anställningsvillkor, säger Håkan Petterson, Kommunals andre vice ordförande och avtalsansvarige.