Vårdval Stockholm infördes från den första januari i år. Invånarna ska få välja var de vill få sin vård.  Idag presenterades en utvärdering av de fyra första månaderna med Vårdval Stockholm. Den har gjorts av Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning.
– Vi kunde redan i våras se att antalet läkarbesök under årets första två månader ökat med nära tio procent, skriver Filippa Reinfeldt i en debattartikel i samband med utvärderingen.

Av utvärderingen framgår bland annat att 16 nya husläkarmottagningar har startats. Antalet läkarbesök har ökat med 12 procent. 53 procent har valt en mottagning som drivs privat.

Men allt fler undersköterskor förlorar jobben.
I en intervju i KA i november förra året sa Filippa Reinfeldt att hon hade svårt att se att Vårdval Stockholm skulle medföra något sådant. Nu befarar Lilian Carlsson ordförande på Kommunals sektion 9 att ännu fler undersköterskor än de 51 kommer att sägas upp. Vårdval Stockholm ger bättre ersättning till besök hos läkare.
– Vilket företag vill anställa någon man får mindre betalt för när man kan anställa en som man får bättre betalt för, undrar Lilian Carlsson.

Besök hos en läkare ger mottagningen ersättning med  485 kronor, medan ett sjuksköterskebesök bara ger 200 kronor och besök hos en undersköterska endast 100 kronor.
– Politikerna frånhänder sig ansvaret genom att säga att det upp till vare vårdcentral att bestämma vilken personal man ska ha, säger Lilian Carlsson.

Även hemsjukvården är i farozonen. Undersköterskor i Högdalen och på Södermalm har sagts upp. Detta beror på att politikerna sparar in på besöken hos de sjuka.
Kvalita vårdcentral vid Ringen på Södermalm kommer att få skära ner sin hemsjukvård med hälften på grund av ersättningssystemet. 5,5 underskötersketjänster dras in. Besöken inom hemsjukvården ska minska från 26 896 till 13 720. Det i sin tur kan leda till fler sjukhusbesök för äldre och större krav på kommunens äldreomsorg.
– Det finns vårdcentraler som slutar med hemsjukvård och lägger ut den privat. Det blir billigare i stället för att ha anställd personal, berättar Lilian Carlsson.

Kritiker anser att redan nu har läkare avsatt kortare tid för patienterna. I stället får de göra återbesök för då tjänar läkarna mer. Något belägg för detta har dock inte förvaltningens rapport kommit fram till.
Men det finns en dystrare bild. En konsultrapport från Ernst & Young presenterades också idag.  Av den framgår att husläkarmottagningar i vårdtunga områden drabbas hårdare med sämre ekonomiskt resultat och mycket övertid för de anställda.