Anette Karlsson, ombudsman vid Kommunal ekonomienhet, säger att grundregeln är att konfliktersättning endast betalas ut till de medlemmar som har en anställning.

– De går ju miste om en garanterad inkomst medan strejken pågår. Dessa medlemmar får hundra procents konfliktersättning, det vill säga motsvarande lön och semesterersättning men minus skatt.
De som inte har anställning och garanterad inkomst kan också konfliktersättning.
Den möjligheten prövas från fall till fall.

– De måste på något sätt kunna visa att de sannolikt skulle ha jobbat medan strejken pågår. Till exempel med gamla lönebesked eller något annat som dokumentera att de brukar arbeta exempelvis varje onsdag, säger Anette Karlsson.

Behovsanställda och andra som vill ha rätt till konfliktersättning måste vända sig till sin klubb eller sektion som tillsammans med avdelningen prövar ärendet.