Långsamt öppnas det fönster du väntat på
när du tittar ut ser du vill ha/matriellt
men det här fönstret är din kropp
dina värderingar/moral/medkänsla
Din kropp är som en himmel
Där svävar dina hjätas värderingar
Citronfjärilen svävar med sina vingar
Längs ditt hjärtslag vägval
fjärilen för dig runt ett mål
du själv bestämmer.