Det tysta rummet
det finns massor av
människor där du och jag
men ingen säger nägot
rädslan att säga fel saker
har mumifierat inte våra kroppar
utan tankarna/ideerna
orden som skall förändra
din och min verklighet i nuet
Det finns ingen dörr i det slutna rummet
Men våra tankar kommer till slut
att lyfta taket
och vi ser rakt upp i en himmelsk förändring.