Mina döttrar är citronfjärilens vingar
jag känner/ser när ni flyger in i era
egna liv
Jag älskar er
jag kommer alltid att beröra
era vingar
Ni är båda lika vackert olika
Citronfjärilens två vingar flyger iväg
Tre slag var och ett för sig
men alla tre bildar vindar som har
bärkraft som får vingarna
att alltid nå varandra.