En av Kommunals absolut viktigaste frågor är frågan om rätt till heltid. I Örnsköldsvik införs det men samtidigt blir alla skyldiga att jobba minst 75 procent utom i vissa speciella fall (personer med sjukersättning på halvtid till exempel).

Samtidigt införs varannan helg för personal på schema, i stället för som i dag två helger av fem. Rena nattjänster skrotas. Det blir kombinationstjänster på 75 procent natt- och kvällstid. Det gäller tre av kommunens områden från och med november. 170 personer berörs.
Redan nu är motståndet massivt. Protestlistor har samlat flera hundra namn. En skrivelse från missnöjd personal har skickats till omsorgsnämnden. Många mår jättedåligt, enligt Kommunals Ann-Kristin Eriksson.

Christina Karlsson
Christina Karlsson (s), omsorgsnämndens ordförande.

Omsorgsnämndens ordförande Christina Karlsson (s) är överraskad av reaktionerna.
– Jag hade inte väntat mig så här mycket motstånd. Men motståndet gäller framför allt varannan helg. Det finns inget motstånd mot fler heltider, säger hon.
Kommunal är också för fler heltider fast inte på det här sättet. Ann-Kristin Eriksson tror att kommunens motiv är att spara pengar. Men det avfärdar omsorgsnämndens ordförande.
– Den här organisationen blir inte billigare. Det är ett sätt att inom befintliga ramar skapa fler heltidstjänster, säger Christina Karlsson.
Förslagets vinnare är förstås dem som vill ha en heltidstjänst. Förlorarna är framför allt nattpersonal som i dag jobbar mycket och blir av med en massa ob-tillägg.  En person som i dag jobbar 93 procents natt, vilket det finns exempel på i kommunen, förlorar 6 000 kronor på förslaget.
Är det verkligen rimligt, Christina Karlsson?
– Jag kan förstå att enstaka personer nu anser sig tvungna att söka heltidstjänst på dagtid i stället för att inte förlora på detta.
Nu är sista ordet inte sagt. Kommunal ska ha en träff med arbetsgivaren i augusti efter semestrarna.
– Vi måste få bättre villkor i det här. Det har blivit helt fel, säger Ann-Kristin Eriksson.
En viss effekt tycks protesterna ha haft. Omsorgsnämndens ordförande antyder att hon är beredd att dra tillbaka förslaget om varannan helg.
– Det är klart att vi måste titta på det. Men överordnat är att vi ska kunna erbjuda folk heltidstjänster.
Enligt henne har Kommunal gått med på förslaget i samverkansförhandlingar. Men Ann-Kristin Eriksson avvisar det bestämt.
– Vi har aldrig gått med på det här förslaget. Vi har gått med på att det ska bli fler heltider. Det är klart vi är för det.
På sikt är det meningen att all omsorgspersonal i Örnsköldsvik ska jobba enligt det nya sättet. När det blir så kan inte Christina Karlsson svara på.
Går det verkligen att genomför det här när motståndet är så stort?
– Jag hoppas det. Det kanske blir sämre för några i början men på sikt ska det bli bättre för alla, säger hon.

Så här ser förslaget ut

• I tre områden får alla fast anställda lämna in intresseanmälan på vilken typ av tjänst man vill ha.
Alternativen är:
– 100 procent dagtid
– 100 procent dagtid/kvällstid
– 75 procent dagtid
– 75 procent dagtid/kvällstid
– 75 procent natt/kvällstid

• 75 procent av de anställda ska ha heltidstjänster, resten 75-procentstjänster.

• Idag har 42 procent av anställda hos Örnsköldsviks omsorgsförvaltning en heltidstjänst

• Varannan helg införs på de allra flesta scheman.

• En personalpool, för att ersätta för sjukdom och liknande, inrättas. Den bemannas av de fast anställda. På varje schema ingår ett eller ett par poolpass per månad.