”Vi tar vårt samhällsansvar genom att försöka hitta en lösning som minskar problemen i utsatta områden” säger Peter Jeppsson, vd:n för BuA, Bussarbetsgivarna, i ett uttalande.

Bo Sandholm, ombudsman på Kommunal, är kritisk:
– Om de vill visa samhällsansvar kan de göra det genom att skriva på ett avtal som motsvarar det som de kommunala bussarbetsgivarna tecknat. Ett avtal med rimliga löner, tryggare arbetsmiljö och bättre villkor för vila. De privata bussföretagen ska inte kunna konkurrera med sämre anställningsvillkor.
Hur kommer det att gå med dispensansökningarna?
– Vi har inte sett dem ännu. De går till Kommunal Stockholm som yttrar sig över dem och kommer till oss på måndag.

Bussarbetsgivarna har också varslat om lockout.
– Det gäller trafik över länsgränser där strejken berör vissa linjer. De ställs in helt eftersom bussarbetsgivarna lockoutar resten.
Det finns ytterligare ansökningar om dispens som kommit till Kommunal.
– Vi kommer att behandla dem på måndag, säger Bo Sandholm.