Det är med stor oro vi ser hur biståndsminister Gunilla Carlsson igen diskuterar förslag om att sänka det svenska biståndet. Allt fler budgetposter läggs in i den totala biståndsbudgeten. Den sittande moderatstyrda regeringen vill idag finansiera såväl ambassader, skuldavskrivningar och militärutgifter med biståndet. Faktum är att man redan idag kan skönja en minskning av bistånd som går till det de internationella organisationerna anser att biståndet är avsett för. Det senaste exemplet är hur biståndsminister Gunilla Carlsson signalerat att egeninsatsen för biståndsprojekt troligen kommer att höjas från dagens 10 procent till 20 procent. Det skulle innebära att många folkrörelseorganisationer får svårt att fullfölja de projekt som redan pågår.

Vi är starkt kritiska
mot moderaternas och högerregeringens bistånds- och utrikespolitik. Gunilla Carlsson har redan redogjort för att regeringen är beredd att sälja ut biståndspolitiken för att täcka upp kostnader för insatsstyrkan till Tchad och därmed svika världens fattiga och riksdagens riktlinjer för bistånd. Viljan att urholka biståndet har inga gränser för moderaterna. Om försvarsministern har problem med sin budget och finner insatsen i Tchad angelägen borde finansieringen kunna lösas inom ramen för försvarsbudgeten. Det är en hård och cynisk politik som ställer behov mot varandra. Är det verkligen så att folkets behov av skydd i Tchad ska ställas mot behövanden i andra delar av världen? Insatsen i Tchad är viktig, men prioriteras lågt av regeringen. Om regeringen avstod en gnutta av de jättelika skattesänkningarna skulle vi ha råd med både folken i Tchad och de behov som finns i andra delar av världen. Biståndet är ingen handkassa för finansministern.

Kampen för jämlikhet och lika rättigheter måste vara global. Att riva de orättvisa tullmurarna, höja biståndet och reformera EU:s jordbrukspolitik är centrala frågor för att bygga global jämlikhet. Problemet är att den moderatledda regeringen inte verkar tro på bistånd och att den centerpartistiske jordbruksministern går i LRF:s ledband när det gäller synen på EU:s jordbrukspolitik. Sveriges röst i världen har tystnat.
Att jobba med global utveckling kräver dessutom stark trovärdighet, en trovärdighet regeringen Reinfeldt skadat, dels via Carl Bildts uppmärksammade ryska och amerikanska affärer men även med de sänkta ambitionerna på biståndsområdet. Att sammanblanda militära operationer med utvecklingsarbete i tredje världen vore därför förödande för svensk utrikespolitik.

I ett flertal rapporter, från bland andra Diakonia, presenteras uppseendeväckande resultat av den moderatledda regeringens ambitionssänkningar på biståndsområdet. Svenskt näringsliv och tankesmedjan Timbro bedriver sedan en tid en omfattande kampanj mot svenskt bistånd. Biståndet politiseras dessutom alltmer, koncentrationen av länder leder bland annat till att länder som Ryssland och Nicaragua blir av med svenskt stöd för uppbyggnad av fungerande institutioner.

Det dras även ned
ordentligt på folkrörelsebiståndet, en av grundbultarna för demokratiskt fungerande samhällsstrukturer. Egeninsats har införts för informationsverksamhet i Sverige och för metodutveckling för biståndsarbete. Det innebär att färre organisationer kommer att ha möjlighet att arbeta med global utveckling. Kan det vara Gunilla Carlssons avsikt att skada svenska folkets tilltro till svensk biståndspolitik?

Neddragning av folkrörelsebiståndet skapar inte en rättvisare värld ur de fattigas perspektiv.
Vi vill härmed uppmana regeringen Reinfeldt att tänka om i utrikespolitiken. Med en rejäl biståndssatsning, med satsningar på fred och säkerhet och med global jämlikhet kan världen bli bättre. Världen är viktigare än Rosenbad och Sverige kan faktiskt göra skillnad!

 

Adnan Can

ABF Södertälje

Ingrid Rudin

Socialdemokraterna Stockholms län

Kjell-Åke Hellgren

Unga Örnar Gotland

Johan Hassel

SSU

Anneli Hulthén

Socialdemokraterna i Göteborg

Björn Pernrup

IF Metall Norra Östergötland

Gisela Sladic

S-kvinnor, Stockholms stad

Helen Johansson Kokkonen

Valdemarsviks arbetarekommun

Johan Andersson

Socialdemokraterna Östergötland

Gert Björnvall

LO Södra Värmland

Kaj Nordquist

Stockholms arbetarekommun

Håkan Jivesand

LO Arvika/Eda

Lars G Linder

Sveriges Kristna Socialdemokrater – Broderskap

Bengt Johansson

Unga Örnar i Upplands-Bro

Lennart Johnsson

SEKO Sjöfolk

Magnus Hammar

Hyresgästföreningen

Marie Nordén

S-kvinnor Jämtland

Max Prades

ABF Södra Småland

Axel Gisslén

ABF Örebro

Eric Clifford

EU-ombudsman södra skogslänen

Eva Harring

Kommunal Arboga

Mikael Persson

Handels avd 27 Sundsvall

Nadia Butt

Socialdemokratiska Kvinnoförbundet

Lenita Karlsson

Socialdemokraterna Norrbotten

Lars-Ove Jansson

Socialdemokraterna Värmland

Anne Giertz

ABF Östergötland

Bengt Wentzel

ABF Örebro

Berry Lilja

Socialdemokraterna i Jönköping

Braco Kalajdzic

Halmstad

Eva-Lena Gustavsson

Värmlands Broderskapsdistrikt

Bert Eilsson

Arboga

Joakim Johansson

Socialdemokraterna Västmanland

Björn Pernrup

Sveriges Kristna Socialdemokrater – Broderskap

Hüseyin Karagöz

Halmstad arbetarekommun

Britas Lennart Eriksson

Västerås

Cecilia Dalman Eek

Sveriges Kristna Socialdemokrater – Broderskap

Emmeli Wulfstrand

Verdandi Örebro

Hélène Armfelt-Hansell

ABF Z

Erik Pelling

Uppsala arbetarekommun

Karl Pejcic

Västerås Socialdemokratiska Tjänstemannaförening

Eva Ströman

Örebro arbetarekommun

Ingalill Åhlander

ABF Västra Kronoberg & Glasriket

Lars Bäckius

ABF Gästrikebygden

Ingvar Almrot

Broderskap Norrköping

Ove Gustavsson

LO Facken Hylte

Kjell Svantesson

Socialdemokraterna Östersund

Raoul Hansson

Verdandi Stockholms län och Sörmland

Laila Neck

Tibro

Tommy Gardell

LO-distriktet, Gotland

Maria Persdotter

Nynäshamns arbetarekommun, Oskarshamns arbetarekommun

Marie Nordén

Riksdagsledamot Internationella Gruppen, Mölndals Socialdemokratiska Arbetarekommun

Sven-Uno Bengtsson

Livs avd 11, Halmstad

Tormod Nesset

Socialdemokraterna i Kalmar

Staffan Gunnarsson

ABF Skåne

Olof Walldén

Västmanlands Broderskapsdistrikt

Wivianne Samuelsson

ABF Botkyrka

Torgny Nilsson

Broderskap Kalmar

Rosali Sanyang

ABF Norra storstockholm

Åke Söderman

ABF Gävle

Ulf Bejeld

Sveriges Kristna Socialdemokrater – Broderskap

Thomas Hägg

Åre arbetarekommun