Kommunal har yttrat sig över ett delbetänkande från utredningen om patienters rätt, Vårdval i Sverige.
Regeringen har förslagit att man ska ändra hälso – och sjukvårdslagen. Alla landsting måste införa vårdvalsystem som ger patienterna rätt att välja mellan olika vårdgivare.
– Det är helt fel att i riksdagsbeslut tvinga alla kommuner och landsting att organisera vården på ett visst sätt, säger Lars-Åke Almqvist och hänvisar till att vi har en utvecklad lokaldemokrati i Sverige som innebär att kommuner och landsting ska fatta egna beslut.
– Vi ska vara rädd om detta, säger han. Han har svårt att tro att regeringen får igenom förslaget.

Kommunal har nyligen yttrat sig om Frittvalsutredningen och tycker att inriktningen på det lagförslaget är mycket bättre.
– Varje kommun bestämmer om man vill skapa en kundvalsmodell. Det finns ett regelverk som säkerställer att en upphandling sker på justa villkor. Det gör det möjligt för oss som fackförening att bevaka de anställdas anställningsvillkor, säger Lars-Åke Almqvist.

”Vårdval i Sverige” är en utredning som nu kommit med ett delbetänkande. I detta föreslås att landstingen ska bli skyldiga att införa vårdval i primärvården. Vårdgivarna ska fritt kunna etablera sig så patienterna kan välja mellan många olika vårdgivare.

Frittvalsutredningen
överlämnade i februari betänkandet ”LOV att välja – Lag om valfrihetssystem”. Den är ett frivilligt verktyg för kommuner och landsting som inför kundval.