Jag smeker din kind
fast jag vet inte vem du är
ålder eller kön
men jag gör det
för att det finns en möjlighet
att någon kommer att göra likadant
Citronfjärilen vackrare än någonsin
vingarna pratar i det tysta
och lyssnar vi riktigt noga så hörs orden
som vi alla bär på.