Cristina Husmark Pehrsson– Ja, visst är det häftigt.

Hur lång tid tror du att det tar?
– Vi sitter och planerar det för fullt just nu. En stor del av min höst kommer att ägnas åt detta. Just nu har jag 15 dagar inplanerade, men det kommer att bli flera, kanske minst lika många till vintern och våren.

Hur ska det gå till?
– Det handlar om informationsmöten tillsammans med försäkringskassan. De förtidspensionerade kommer att få ett brev om att de är välkomna om de är intresserade, det skickas troligtvis ut i augusti. Människor med permanent förtidspension finns på något sätt ingenstans, och det är viktigt att nå dem med information att de nu kan studera eller arbeta ideellt utan att det påverkar deras förtidspension.

Måste man komma till mötet?
– Det är helt frivilligt. Ingen ska känna tvång att komma till ett informationsmöte. Men många känner oro över att deras förtidspension kommer att ifrågasättas, och då kan det vara viktigt att höra mig säga att jag lovar att det aldrig ska ske. För det vill jag vara väldigt tydlig med, vi kommer aldrig att ompröva dem med permanent förtidspension. Men däremot kan de som orkar och vill nu göra en insats ideellt eller gå en kurs.

Du ser fram emot att träffa förtidspensionärer runt om i landet, tror du att din längtan är besvarad?
– Inte från alla, absolut inte. Men jag hoppas att det finns några.

Vad vinner du själv på att åka runt på de här träffarna?
– Jag har inte gjort annat de senaste sex-sju åren. Och som minister måste jag ut och träffa människor för att lyssna och ta del av deras erfarenheter. Både de sjuka och andra aktörer som försäkringskassan och fackliga organisationer. Det ger mig en erfarenhet och en möjlighet att testa av om den politik jag vill genomföra verkar fungera.

Arbeta med förtidspension

Från 1 januari 2009 kan personer med permanent förtidspension arbeta eller studera i valfri utsträckning utan att deras ersättning ifrågasätts. Det blir möjligt att tjäna 41 000 kronor om året om man har en hel sjukersättning. Inkomster över den nivån räknas av med 50 procent av arbetsinkomsten. Ideellt arbete tillåts helt utan begränsningar.
Det gäller även personer som beviljats förtidspenion på deltid.
Av 540 000 förtidspensionärer har 430 000 permanent sjukersättning. 85 000 har tidsbegränsad sjukersättning och 25 000 har aktivitetsersättning.