När de sorgsna orden
lägger sig att vila
finns oron där
hoppet att orden mjuknar
och blir till ett svar
som får mig att bli den jag är
Detta är inte hopplöshet
utan hopp
Där kroppen till slut är din egen
därinne finns du medmänniska till andra.