Jag hör vacker pianomusik
det ligger rosor i ett stort
vackert rött fat
många färger
Den gula med knopp är nog vackrast
Skönheten blir som pianomusiken
Kärleken måste vara villkorslös
annars vissnar blommorna ned
i det stora röda fatet
och knopparna på den
gula rosen
blir spegebilden i våra ögon
Skönheten när jag berör
dig ock du mig
då finns de gula rosenknopparna kvar.