Kommunal Stockholm fortsätter sin granskning av företag som utför tjänster för skattepengar.
I Täby finns 19 hemtjänstföretag, och granskningen visade oklarheter som Kommunal ska undersöka närmare:
Tio saknar kollektivavtal, fem har enligt redovisningen låg eller ingen pensionskostnad för personalen, nio har inte lämnat in årsredovisning till Bolagsverket, och fyra av dem är aktiebolag som enligt lagen är skyldiga att göra det.
Tre av företagen är registrerade i ett namn som de inte använder, två har ägare eller styrelseledamöter som sitter i konkurrerande företag och ett företag var inaktivt.
– Vi har precis fått materialet från Kommunal Stockholm, och ska gå igenom det, säger Jonas Forsberg, regionalt fackligt ombud i Täby. En del finns det godtagbara förklaringar till, men hittar vi felaktigheter går vi vidare med det.