Vacker är kroppens blyinfattade asyl

med galler framför ljus och rimligt liv

Vacker är också Den Store Okände

med vårvinterns blänkande stilett

Vackrast är ändock fallet genom tankens moln

och de tysta ordens klockspel i vinden.