Under två veckor på senvåren genomförde KA en läsarundersökning på webben. Vi ville veta lite mer om våra nätläsare och vad de tycker om www.ka.se.

93 procent tyckte att det är lätt att hitta på sajten. Mest intresserad är man av artiklar om nyheter, lön, arbetsliv, debatt och hälsa.
Enligt enkäten så är 70 procent av våra besökare kvinnor, 65 procent är kommunalare och 45 procent besöker oss minst en gång i veckan.

226 personer svarade på enkäten. Den här typen av webbaserade läsarundersökningar kommer att göras på www.ka.se med jämna mellanrum.