– Man kan alltid önska sig en mer jämställd balans men det är förbundens egna val. Och man kan konstatera att det finns en del kvar att jobba med vad gäller jämställdhet, säger Kommunals ordförande Ylva Thörn.

LO, Svenskt Näringsliv och tjänstemannafackens förhandlingsorganisation PTK ligger i startgroparna inför de mest betydelsefulla förhandlingarna mellan fack och arbetsgivare på många år. Det gäller de framtida spelreglerna på arbetsmarknaden. Det som i dag styrs av ett huvudavtal som skrevs på strax före jul 1938, det så kallade Saltsjöbadsavtalet.
Förhandlings- och konfliktregler, medbestämmande, anställningstrygghet och rehabiliteringsansvar är exempel på sådant som kan komma upp på bordet.

Var och en av de tre organisationerna har utsett en mindre förhandlingsdelegation på sju personer.
LO har valt ut avtalssekreterarna från de största förbunden – sju män. Svenskt Näringsliv har valt ut vd:ar och vice vd:ar från några av sina viktigaste medlemsorganisationer – sju män.
PTK har med förhandlingschefer från tjänstemannafacken – sex män och en kvinna.

Jan-Peter Duker, vice vd i Svenskt Näringsliv, och en av de sju förhandlingsansvariga på arbetsgivarsidan förklarar varför inga kvinnor ingår i deras delegation.
– Det ska vara representativt utifrån de olika branscherna. Att fler inte är kvinnor handlar snarare om hur det ser ut i de olika organisationerna, säger han.
I Svenskt Näringslivs 48 medlemsorganisationer innehas vd-posten i 12 fall av en kvinna. Men de tillhör alltså inte de mest representativa organisationerna, enligt Duker.

I PTK:s 26 medlemsförbund är 10 stycken kvinnor bland förhandlingscheferna. En av dem – Journalistförbundets Jeanette Jansson ingår i förhandlingsdelegationen för huvudavtalet.
I LO är urvalet mindre. I de 15 förbunden är det endast Transport som har en kvinnlig  avtalssekreterare.
Borde det inte vara fler kvinnor med när nu spelreglerna för den svenska arbetsmarknaden för flera år framöver ska förhandlas fram?
– Jo jag tycker att det borde vara fler kvinnor i de här sammanhangen. Men de som har fått förhandlingsansvaret här är förbundens avtalssekreterare. Jag ser det mer som en effekt av det, säger LO:s före detta avtalssekreterare Erland Olauson, som ingår i LO:s delegation.
LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedin säger att LO måste göra mer för att stimulera kvinnor att få förhandlingspositioner. Hon tror också att könet har betydelse i en förhandling.
– Som kvinna har man med sig egna erfarenheter från arbetsmarknaden. Och det präglar hur man tänker i en förhandling. Men då är det extra viktigt att jag och vi andra kvinnliga förbundsordförande som också finns med hela tiden bär med oss genusperspektivet, säger hon.

Förhandlingarna börjar i augusti. LO har inlett arbetet med en strategi för vad man vill ha ut. Bland annat planerar LO för olika seminarier med fördjupade diskussioner.
Mycket kraft tycks hittills ha gått åt till att ena de 15 förbundens olika viljor.
– Det är oerhört viktigt att alla förbund bär LO:s strategi med sig i de här förhandlingarna, säger Wanja Lundby-Wedin.
Kommunals Ylva Thörn trycker på en fråga som förbundet ägnat mycket uppmärksamhet åt under senare år.
– Viktigast för oss är att stärka kollektivavtalen och den svenska modellen, säger hon.

Dessa förhandlar om huvudavtalet

LO
Per Bardh, avtalssekreterare LO
Erland Olauson, före detta avtalssekreterare LO
John Haataja, avtalssekreterare, Handels
Håkan Pettersson, avtalssekreterare, Kommunal
Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare IF Metall
Gunnar Ericson, avtalssekreterare, Byggnads
Sven-Olof Hellman, avtalssekreterare, Seko

PTK
Niklas Hjert, kanslichef PTK
Lars-Bonny Ramstedt, ordförande PTK:s förhandlingschefsgrupp, förhandlingschef Unionen
Jan Nilsson, tf förhandlingschef för industrisektorn inom Sveriges Ingenjörer (OBS! Sveriges Ingenjörer har en kvinnlig förhandlingsdirektör)
Thomas Eriksson, förhandlingschef Ledarna
Mathias Åström, förhandlingschef Lärarförbundet
Claes Oldin, förhandlingschef Civilekonomerna
Jeanette Jansson, förhandlingschef Svenska Journalistförbundet

Svenskt Näringsliv
Jan-Peter Duker, vice vd Svenskt Näringsliv
Jonas Milton, förbundsdirektör Almega Tjänsteförbundet
Dag Klackenberg, vd Svensk Handel
Bo Antoni, vd Sveriges Byggindustrier
Karl-Olof Stenqvist, vice vd Teknikföretagen
Peter Jeppsson, vd Transportgruppen
Bengt Huldt, vd Metallgruppen